Home Voor ouders Voor kinderen Voor professionals Agenda Informatie Contact
 

Wetenschappelijk onderzoek naar hoog sensitiviteit

Elaine Aron heeft als eerste wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoog sensitiviteit. In 1997 publiceerde ze haar eerste artikel over haar onderzoek waarin is aangetoond dat hoogsensitiviteit niet hetzelfde is als introversie, verlegenheid of neuroticisme. Maar helemaal nieuw zijn haar ontdekkingen niet, want Carl Jung had het in zijn tijd ook al over gevoeligheid als onderdeel van de persoonlijkheid van iemand!

Vervolgens heeft Aron in de VS 7 verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar hoog sensitiviteit. Hieruit is o.a. gebleken dat 15 tot 20% van alle mensen (kinderen en volwassenen) met een heel fijngevoelig zenuwstelsel geboren wordt en dus hoog gevoelig is.
Zij heeft ook de ‘Highly Sensitive Person Scale’ (HSP-schaal) ontwikkeld (klik hier om deze schaal voor kinderen in te vullen). Niet alleen uit haar onderzoek (1997, 2005) maar ook uit onderzoek van anderen (o.a. Liss (2005), Smolewska (2006) en - in Nederland - Walda (2007)) blijkt dat dit een betrouwbaar instrument is om hoogsensitiviteit te meten.
Universitair hoofddocent Psychologie aan de Radbout Universiteit in Nijmegen Anna Bosman vindt dat het onderzoek van Aron voldoende is onderbouwd en erkent het bestaan van hoogsensitiviteit.

Hieronder volgt een lijst met wetenschappelijk literatuur over dit onderwerp, informatieve boeken (die van Aron met wetenschappelijke basis) en afstudeerscripties. Verder kunt u ook de websites van Anna Bosman en Vereniging Hooggevoelig Nederland raadplegen.

Wetenschappelijke artikelen

Aron, E. N. (1996). Counseling the highly sensitive person. Counseling and Human Development, 28(9), 1-7.

Aron, E. N. (2000). High sensitivity as one source of fearfulness and shyness. In L. A. Schmidt & J. Schulkin (Eds.), Extreme fear, shyness, and social Phobia: Origins, biological mechanisms, and clinical outcomes (pp. 251-272). New York: Oxford University Press.

Aron, E. N. (2004). Revisting Jung's concept of innate sensitiveness. Journal of Analytical Psychology, 49, 337-367.

Aron, E. N. (2004). The impact of adult temperament on closeness and intimacy. In D. J. Mashek & A. A. Aron (Eds.), Handbook of closeness and intimacy (pp. 267-286). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 345-368.

Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. M. (2005). Adult shyness: The interaction of temperamental sensitivity and an adverse childhood environment. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.

Aron, A., Ketay, S., Hedden, T., Aron, E. N., Markus, H. R., & Gabrieli, J. D. E. (2010). Temperament trait of sensory processing sensitivity moderates cultural differences in neural response. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 219-226.

Bakermans-Kranenburg, M.J., & van IJzendoorn, M.H. (2011). Differential susceptiblty to rearing environment depending on dopamine-related genes: New evidence and a meta-analysis. Development and Psychopathology, 23, 39-52. DOI:10.1017/S0954579410000635

Benham, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440.

Dunn, W. (1997). The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and their families: A conceptual model. Infants and Young Children, 9(4), 23-35.

Ellis, B.J., & Boyce, W.T. (2009). Biological sensitivity to context. Current Directions in Psychological Science, 17, 183-187. DOI:10.1111/j.1467-8721.2008.00571.x

Ellis, B.J., Boyce, W.T., Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M.J., & van IJzendoorn, M.H. (2011). Differential susceptibility tot the environment: An evolutionary-neurodevelopment theory. Development and Psychopathology, 23, 7-28. DOI:10.1017/S0954579410000611

Ellis, B.J., Jackson, J.J., & Boyce W.T. (2006). The stress response systems: Universality and adaptive individual differences. Developmental Review, 26, 175-212. DOI:10.1016/j.dr.2006.02.004

Evans, D.E., & Rothbart, M.K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research in Personality, 41, 868-888. DOI:10.1016/j.jrp.2006.11.002

Evans, D.E., & Rothbart, M.K. (2008). Temperamental sensitivity: Two constructs or one? Personality and Individual Differences, 44, 108-118. DOI:10.1016/j.paid.2007.07.016

Evers, A., Rasche, J., & Schabracq, M. J. (2008). High sensory-processing sensitivity at work. International Journal of Stress Management, 15, 189-198.

Hofman, S. G., & Bitran, S. (2007). Sensory-processing sensitivity in social anxiety disorder: Relationship to harm avoidance and diagnostic subtypes. Journal of Anxiety Disorders, 21, 944-954.

Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E.N., Cao, G., Feng, T. & Weng, X. (2010). The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Jerome, E. M., & Liss, M. (2005). Relationships between sensory processing style, adult attachment, and coping. Personality and Individual Differences, 1341-1352.

Liss, M., Mailloux, J., & Erchull, M. J. (2008). The relationships between sensory processing sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. Personality and Individual Differences, 45, 255-259.

Liss, M., Timmel, L., Baxley, K., & Killingsworth, P. (2005). Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences, 39, 1429-1439.

Liss, M., Timmel, L., Baxley, K., & Killingsworth, P. (2005). Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences, 39, 1429-1439.

Meyer, B. J., Ajchenbrenner, M., & Bowles, D. P. (2005). Sensory sensitiviy, attachment experiences, and rejection responses among adults with borderline and avoidant features. Journal of Personality Disorders, 19, 641-658.

Meyer, B. J., & Carver, C.S. (2000). Negative childhood accounts, sensitivity, and pessimism: A study of avoidant personality disorder features in college students. Journal of Personality Disorders, 14, 233-248.

Murphy, N.A., & Hall, J.A. (2011). Intelligence and interpersonal sensitivity: A meta-analysis. Intelligence, 39, 54-63. DOI:10.1016/j.intell.2010.10.001

Neal, J. A., Edelmann, R. J., & Glachan, M. (2002). Behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression: Is there a specific relationship with social phobia? British Journal of Clinical Psychology, 41, 361-374.

Pluess, M., & Belsky, J. (2009a). Differential susceptibility to parenting and quality child care. Developmental Psychology, 46, 379-390*. DOI:10.1037/a0015203

Pluess, M., & Belsky, J. (2009b). Differential su sceptibility to rearing experience: the case of childcare. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 396-404. DOI:10.1111/j.1469-7610.2008.01992.x

Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Children's differential susceptibility to effects of parenting. Family Science, 1, 13-24. DOI: 10.1080/19424620903388554

Smolewska, K. A., McCabe, S. B., & Woody, E. Z. (2006). A psychometric evaluation of the highly sensitive person scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and "Big five". Personality and Individual Differences, 40, 1269-1279.

Wolf, M., van Doorn, G. S., & Weissing, F. J. (2008). Evolutionary emergence of responsive and unresponsive personalities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 15825-15830.

Informatieve boeken

Aron, E. N. (1997).The highly sensitive person. How to thrive when the world overwhelms you. New York: Broadway Books.

Aron, E. N. (2002). Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt? Amsterdam: Archipel. (Nederlandse vertaling van The highly sensitive person)

Aron, E. N. (1999). The highly sensitive person's workbook. New York: Broadway Books.

Aron, E. N. (2001). The highly sensitive person in love. Understanding and managing relationships when the world overwhelms you. New York: Broadway Books.

Aron, E. N. (2003). Hoog sensitieve personen in de liefde. Hoe ga je om met relaties als de wereld je overweldigt. Amsterdam: Archipel (Nederlandse vertaling van The highly sensitive person in love)

Aron, E. N. (2002). The highly sensitive child: Helping our children thrive when the world overwhelms them. New York: Broadway Books.

Aron, E. N. (2004). Het hoog sensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt. Amsterdam: Archipel. (Nederlandse vertaling van The highly sensitive child).

Beuken, M. van de (2002). Hooggevoeligheid als uitdaging. Deventer: Ankh-Hermes.

Beuken, M. van de (2003). Hooggevoeligheid als levenskunst. Deventer: Ankh-Hermes.

Beuken, M. van de (2005). Hooggevoeligheid als kracht. Deventer: Ankh-Hermes.

Bont, C. (2005). Hoogsensitiviteit als kracht. Werken met je intuïtie. Utrecht: Kosmos.

Jaeger, B. (2006). Blijf je werk de baas voor hoog sensitieve personen. Schiedam: Uitgeverij Scriptum

Marletta-Hart, S. (2003). Leven met hooggevoeligheid. Van opgave naar gave. Baarn: Ten Have.

Marletta-Hart, S. (2006). Gids voor hooggevoeligen. Baarn: Ten Have.

Marletta-Hart, S. (2006). Voluit leven met hooggevoeligheid. Strategieën voor overleven. Baarn: Ten Have.

Mesich, K. (2000). The sensitive person's survival guide. An alternative health answer tot emotional sensitivity and depression. Minneapolis, MN: Ansuz Press.

Mesich, K. (2005). Overlevingsgids voor hooggevoeligen. Kampen: Ten Have. (Nederlandse vertaling van The sensitive person's survival guide).

Muisert-van Blitterswijk, C. (2004). Ieder kind in z'n eigen kracht. Gedrag en intuïtief bewustzijn. Deventer: Ankh-Hermes bv.

Nieuwenbroek, S. (2006). Hoogsensitieve leerlingen. Esch: Quirijn.

Pfeifer, S. (2004). Hooggevoelige mensen. Leven tussen gave en kwetsbaarheid. Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed.

Zeff, T. (2004). The highly sensitive person's survival guide. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc.

Zeff, T. (2005). Overlevingsgids voor Hoog Sensitieve Personen. Haarlem: Altamira-Becht.

Scripties (universitair en HBO)

Umans, E. (2011). Hoogsentieve kinderen met ontwikkelingspotentieel signaleren & ondersteunen. Afstudeerproject HBO Psychologie. Saxion Hogescholen.

Umans, E. (2010). Eigenschappen van hoogsensitieve personen en relatie tot ontwikkelingspotentieel. Afstudeerscriptie HBO Psychologie. Saxion Hogescholen.

de Jong, B. (2010). Temperatment of stoornis? Hoogsensitiviteit in relatie tot AD(H)D en PDD-NOS. Masterscriptie Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Universiteit van Tilburg.

Vloedgraven, L. (2010). Hoogsensitiviteit bij kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. Masterscriptie Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen.

Gortemaker, G. (2009). Hoogsensitiviteit bij kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. Masterscriptie Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen.

Lubben, S. van der (2008). Hoogsensitieve kinderen op de basisschool: verminderen van overprikkeling. Bachelorscriptie Pedagogiek, Hogeschool INHolland Amsterdam.

Noordenne, B. van & Vries, J. de (2009). "Een gevoelige beleving...". Masterscriptie Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht.

Puma, E. (2005). In hoeverre is hooggevoeligheid een adequaat concept voor orthopedagogisch diagnostiek? Masterscriptie Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Schmidt, E. (2007). De stille kracht in de klas. Een pleidooi voor bijscholing in hoogsensitiviteit. Masterscriptie Zorgleerlingen in het onderwijs, Hogeschool Windesheim Zwolle.

Slaats Baeten, E. (2007). Schoolbeleving en ervaren gezondheidsklachten van hoogsensitieve leerlingen. Masterscriptie Psychologie, Open Universiteit Nederlands.

Vendel, M. van de (2006). De verbetering van de reïntegratie van hoog sensitieve personen. Bachelorscriptie Personeel en Arbeid, Hanzehogeschool, Groningen.

Walda, S. (2007). Hoogsensitiviteit bij kinderen in het basisonderwijs. Masterscriptie Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen.

Informatie

Bosman, A. M. T. (2007). Boekbespreking "Hoogsensitieve leerlingen" door S. Nieuwenbroek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 245-248.

Bosman, A. M. T. (2007). Wat is er aan de hand met dit kind? Nieuwsbrief VHN, 3, 3e kwartaal, 4-5.

Lubben, S. van der (in druk). Hoogsensitieve kinderen en overprikkeling. Juf, mag het geluid van de klas wat zachter?

Veen, G. van der (2006). Hoogsensitieve kinderen in het basisonderwijs. Steenwijk: LiHSK.

 

Home Juliska Bacher op LinkedIn
 
Contact
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book!

 
Voor profs: 5-daagse Training Coach Eigentijdse Kinderen!
Kan onder bepaalde voorwaarde ook met UWV scholingsvoucher gevolgd worden!
 
 
Aanbod voor ouders
- Begrijp hoog sensitieve kinderen
- Omgaan met BOOSheid
- Omgaan met ANGST/ZORGEN maken
- Communicatie met kids
- Beelddenken in beeld
- Consulten
- HSP begeleiding volwassenen
Aanbod voor kinderen
- Eigentijdse Kids begeleiding
- Ik leer anders+ training
Aanbod voor professionals
- Training Coach Eigentijdse Kinderen
- Mini-cursussen
 
Agenda
 
Inschrijven & contact
 
Coaches Eingentijdse Kinderen in Nederland
 
Ervaringen van ouders, kinderen en professionals
 
Test Hoogsensitiviteit
 
Tarieven
 
Algemene voorwaarden
 
Informatie over hoog sensitieve kinderen
 
Informatie over beelddenken
 
Hoog sensitieve baby's
 
Wetenschappelijk onderzoek
 
Nieuwsbrief
 
Blog
 
Wie is Juliska Bacher?
 
Missie
 
Links
 
Referenties
 
Inspirerende teksten 
 
Disclaimer
 
Ervaring pedagoog
"Ik heb erg genoten van je cursus. Je staat als een huis met veel kennis en passie. Mijn complimenten! Ik zal je zeker aanbevelen." Lees hier meer ervaringen.
 

Ervaringsverhaal: Boze voelsprieten

Lianne is 5 jaar en héél gevoelig. Ze heeft – zoals veel hoogsensitieve kinderen - moeite met drukte, harde geluiden en veranderingen. Dit uit zich in flinke driftbuien, die soms wel 2 uur kunnen aanhouden! Haar moeder Miriam ging op zoek naar antwoorden en vond deze bij de Eigentijdse Kids Begeleiding.
Mirjam: “We zien en enorme vooruitgang bij onze dochter. Vanaf het eerste consult is er een hele grote stijgende lijn!!”
Lees hier verder.

 

Moeder na volgen van mini-cursus ‘Begrijp hoog sensitieve kinderen’:
“Erg veel dank voor de heldere, prettige en superinteressante presentatie! Zoals je kon zien, werd voor mij opeens heel veel duidelijk. Mijn man en ik hebben dit weekend heel veel gepraat, gehuild en plannen gemaakt hoe we onze dochter beter kunnen begeleiden in haar tocht door het leven. Daarbij heb ik heel erg veel gehad aan jouw supergoed opgebouwde presentatie. Nogmaals vreselijk veel dank!”

 
Tag Cloud
AD(H)D  anders leren  autisme  automatiseren  baby  beelddenken  BOOS CITO toetsen Communicatie cursussen docent  dyslexie emotiekaarten ervaringen faalangst foutief diagnosticeren hersenen hoogbegaafd hooggevoelig hoogsensitief  HSK HSP Hoog sensitieve volwassenen kenmerken  klas  Kwaliteiten leerkracht leren lezen meervoudige intelligentie onzeker Overprikkeling PESTEN rekenen school slapen taal  test  tijd  verhalen wetenschap ZELFVERTROUWEN zorgen maken