Algemene Voorwaarden

Inschrijving cursussen, training en alle andere afspraken
Uw inschrijving voor een cursus, training en alle andere afsprakenis strikt persoonlijk. Aanmeldingen per e-mail of telefoon impliceren uw akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

Aantal inschrijvingen bij cursussen/trainingen
Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Praktijk Eigentijdse Kinderen gerechtigd om cursussen door te schuiven naar een andere (latere) datum of geen doorgang te laten vinden. In het geval Praktijk Eigentijdse Kinderen een cursus annuleert, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist(e) worden gerestitueerd. Praktijk Eigentijdse Kinderen is eveneens gerechtigd om de locatie waar de cursus/training plaats vindt te wijzigen.

Tarief Eigentijdse Kids Begeleiding / Ik leer anders+
Het tarief van een sessie Eigentijdse Kids Begeleiding / Ik leer anders+ bedraagt €65,00 per keer (van ongeveer 1 uur). Een terugkoppeling is hierbij niet inbegrepen. De kosten voor een terugkoppeling naar ouders of een verslag (voor bijvoorbeeld de school of een hulpverlener) zijn €65,00. Een (advies-)gesprek of observatie op school kost €80,00 per uur (excl. reistijd en reiskosten).

Afspraken begeleiding, opvoedopstelling en consulten
Praktijk Eigentijdse Kinderen behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor begeleiding, een opvoedopstelling of consult te verplaatsen.

Annuleren | No show bij ‘open inschrijving’ cursus
Inschrijving voor een cursus kan tot 8 dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Annuleren | No show bij Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen’
Het inschrijfgeld voor de 5 daagse Training ‘Coach Eigentijdse kinderen’ bedraagt €100,00, welke binnen 2 weken na ontvangst van de factuur dient te zijn voldaan. Hiermee is definitief een plaats bij de training voor je gereserveerd. Bij annulering tussen het moment van inschrijving en 3 weken voor aanvang van de training, zijn de annuleringskosten €100,00. Het inschrijfgeld is dus tevens de kosten bij annulering. Voor het resterende bedrag ontvang je ongeveer 1 maand voor aanvang van de training een factuur en deze dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training te zijn voldaan. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training of bij niet (tijdig) verschijnen, worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht.
Als een deelnemer gedurende de training één of meerdere trainingsdagen niet aanwezig kan zijn, dan is er geen recht op restitutie van het trainingsgeld en evenmin is er recht op het inhalen van de gemiste trainingsdag(-en) bij een volgende training.

Annuleren | No show bij Verdiepingsdagen
Inschrijving voor een Verdiepingsdag kan tot 4 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de Verdiepingsdag of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt het volledige cursusgeld voor de Verdiepingsdag in rekening gebracht.

Annuleren | No show bij (maatwerk-)cursus op locatie
Het annuleren van een (maatwerk-)cursus op locatie kan tot 8 dagen van tevoren kosteloos. Bij annulering of het wijzigen van de overeengekomen datum binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Annuleren | No show bij afspraken
Voor alle gemaakte afspraken (Eigentijdse Kids Begeleiding, Ik leer anders+, Opvoedopstelling en consulten) geldt dat die tot 48 uur van tevoren kosteloos kunnen worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 48 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd van de afspraak in rekening gebracht.

Cursus- en begeleidingsmateriaal
Het is verboden om de verhalen en informatie die bij de begeleiding meegegeven wordt, alsmede cursusmateriaal en/of hand-outs van een cursus geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken en/of te verkopen.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Praktijk Eigentijdse Kinderen is gericht op resultaat zonder resultaat te garanderen. Praktijk Eigentijdse Kinderen sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Eigentijdse Kinderen.

Inningskosten
Alle door Praktijk Eigentijdse Kinderen te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de klant.

Schade
Schade aan eigendommen van Praktijk Eigentijdse Kinderen of van de locatie waar een cursus gegeven wordt, die veroorzaakt is door de deelnemer, zal door de deelnemer vergoed worden.

Disclaimer
Lees hier de disclaimer

Kamer van Koophandel
Praktijk Eigentijdse Kinderen is gevestigd in Weesp en is ingeschreven onder nummer 34379037 bij de Kamer van Koophandel.