Home Voor ouders Voor kinderen Voor professionals Agenda Informatie Contact
 

Aanbod voor professionals

Training Coach 'Eigentijdse Kinderen'
Praktijk Eigentijdse Kinderen geeft ook een 5 daagse Training Coach 'Eigentijdse Kinderen' die opleidt tot tot gecertificeerd coach ‘Eigentijdse Kinderen’ Lees hier meer over deze training. 

Daarnaast geeft Praktijk Eigentijdse Kinderen ook kortere cursussen aan o.a. leerkrachten, gastouders, nanny's en pedagogen. Ook op congressen, beurzen en bij ouderavonden op scholen verzorgt de praktijk cursussen en/of lezingen over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen (een combinatie is of andere wensen is altijd bespreekbaar):

Referenties
Praktijk Eigentijdse Kinderen heeft eerder cursussen en lezingen gegeven bij:

 • Openbare basisschool Heidepark
 • De Opvoeddesk
 • Nationaal congres 'Leren leren in de 21ste eeuw’ van OinO-Advies
 • Gastouderbureau Gooi- en Eemland
 • Gastouderbureau Kroostopvang
 • Gastouderland
 • Basisschool Binnenmeer
 • Kinder- en naschoolse opvang Kleintje Zuid
 • Het Servire Festival aan Zee van Uitgevering Servire
 • Kieswijs (pedagogen)
 • ZoWieZo Kinderopvang
 • Elite Gastouderbureau
 • Basisschool Cornelis Jetses
 • Bassischool Jan Woudsma
 • Katholieke Basisschool De Rietkraag
 • TopNanny
 • Light Spirit Beurs
 • Reijgersbroeck
 • Zie ook Referenties

Mogelijke cursussen

Mini-cursus 'Vertaalslag Ik leer anders+ naar de klas'

Deze mini-cursus vertaalt de techniek en achterliggende principes van de Ik leer anders+ training naar het klaslokaal. Je leert met hele praktische handvatten hoe jouw les meer kan aansluiten op het visuele leersysteem van beelddenkers. Aan bod komt o.a.:

 • Concentratie & aandacht richten
 • Taal: totaalbeeld, spelling, lezen, zinsontleding
 • Rekenen: totaalbeeld, grotere getallen optellen/aftrekken, vriendenclubjes, tafels, redactiesommen, breuken
 • Overzicht krijgen
 • Instructies geven

Veel van deze handvatten werken ook fijn voor de minder visueel ingestelde leerlingen!

Praktisch
Voor deze mini-cursus is basiskennis over beelddenken gewenst.
Deze mini-cursus is een goede aanvulling op de Mini-cursus Beelddenken in de klas.

Juf Erica: “Ik ben gisteren meteen met een visuele leerling aan de slag gegaan met jouw tip over aandacht richten. Wat een verschil: hij was vele malen geconcentreerder! Ook heb ik hem iedere keer gevraagd zijn kasten open en dicht te doen en is hij aan de gang geweest met arceerstiften, wat hem veel structuur heeft gegeven. Vandaag heb ik geholpen om woorden in zijn hoofd te zetten, wat erg goed ging. Zijn moeder vertelde ook dat ze gisteren na schooltijd een heel blij kind had, omdat hij het zo fijn had gehad op school!”

Naar boven
 

Mini-cursus 'Beelddenken in de klas'

Wetenschappelijk onderzoek heeft het bestaan van twee leersystemen aangetoond: het verbale leersysteem (taaldenken) en het visuele leersysteem (beelddenken). Iedereen wordt beelddenker geboren, maar vanaf het vierde jaar krijgt het geheugen van kinderen de voorkeur voor één van deze systemen. Als iemand voor 60% of meer in beelden en gebeurtenissen denkt, dan is het visuele leersysteem dominant en spreken we over een beelddenker. 

In de praktijk zien we dat veel hoog sensitieve kinderen denken in beelden, evenals hoog begaafden kinderen, kinderen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of een vorm van autisme.
 


Eén van de uitdagingen van beelddenkers is het overwegend talige onderwijssysteem. Niet zelden hebben ze het hier moeilijk mee en kunnen daardoor minder goed meekomen. Vaak hebben de kinderen (en evenmin de leerkrachten) niet in de gaten wat de oorzaak van het onderpresteren is en gaan daarom twijfelen aan zichzelf. Onzekerheid en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. Met meer kennis over beelddenken kan een leerkracht de lesstof beter aan laten sluiten op het visuele leersysteem en zullen niet alleen de prestaties, maar ook het zelfvertrouwen van de leerling groeien!

Inhoud
Deze lezing van 2,5 uur maken helder hoe een visuele leerling denkt en leert en geeft praktische tips hoe u als leerkracht meer kan aansluiten op het visuele leersysteem van kinderen.

Onderwerpen
 • Wat houdt beelddenken in?
 • Hoe herken je een visuele leerling?
 • Wat is het verschil tussen taal- en beelddenken?
 • Uitdagingen op school: lezen, taal, rekenen, associëren, bottom-up & top down, visueel, ruimtelijk
 • Veel praktische tips voor een betere aansluiting op het visuele leersysteem.
 • Het principe van de visuele leermethode 'Ik leer anders' leermethode

Een aantal ervaringen van leerkrachten
“Ik stond er vrij blanco in, maar gaandeweg werd ik enthousiaster en enthousiaster! Waar ik bij aanvang één specifiek kind uit mijn groep in gedachten had, werden het er steeds meer, waarvan ik nu begrijp waarom mijn uitleg soms niet aan komt. En waarom de prestaties achter blijven. En waarom ik ze onzekerder zie worden. Veel ‘aha-belevenissen’ dus! De tips die je gaf, zijn niet alleen waardevol voor de visuele kinderen, maar het gros is veel breder toepasbaar. Ook herkende ik er meer van mezelf in dan verwacht. Op vele manieren was dit dus een zeer inspirerende cursus! Een aanrader voor elke leerkrachten!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ik heb nu meer inzicht over hoe een beelddenker denkt t.o.v. een taaldenker (de twee hersenhelften). En dat ze om te beginnen het complete beeld gezien moeten hebben. Verder heb ik nu meer begrip dat er erg veel in hun hoofd om gaat. Ook de tips die je gegeven hebt spreken me zeer aan!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ik heb nu een beter beeld van wat zich afspeelt in het hoofd van een beelddenker. Ik vond de presentatie erg interessant, met handige tips en handvatten en een duidelijke uitleg." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Een prettige lezing, die me veel meer inzicht heeft gegeven in beelddenken. Met praktische tips ter ondersteuning van de lesstof. Het leverde veel 'Oh ja' momenten op! Bedankt!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Uitstekende tips en een goede introductie van het onderwerp. Zet mij zeker aan het denken en proberen toe te passen in de groep. Hele interessante cursus."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"De lezing heeft met name de relatie tussen taaldenken enerzijds en beelddenken anderzijds inzichtelijk gemaakt. En de nuances ertussen. Ik heb handige veel tips voorbij zien komen en mijn kennis over 'Ik leer anders' is nu vergroot. Een zeer sterke lezing, passend bij de doelgroep: het onderwijs."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Je hebt een helder beeld geschetst over beelddenken. In mijn werk als begeleider zijn de tips die je gegeven hebt ook bruikbaar zonder het 'etiket' beelddenken. Alles wat werkt om een kind te helpen zich iets eigen te maken en te helpen ontwikkelen is meegenomen. Ook andere kinderen kunnen leren meer gebruik te maken van de rechter hersenhelft. Een prettige voordracht! Bedankt!"

Vragenlijst
U kunt hier een vragenlijst invullen om een indruk te krijgen of een leerling de voorkeur heeft voor het visuele leersysteem.

Studiedag
Deze lezing kan ook deel uit maken van een studiedag voor leerkrachten en tevens gecombineerd worden met de lezing over het visuele leersysteem en de 'Ik leer anders' methode.

Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliska Bacher via info@eigentijdsekinderen.nl
of 06-51048476.

Naar boven
 

Cursus 'Hoog gevoelige en visuele kinderen in de klas'

Heb jij leerlingen in de klas die:

 • Druk en ongeconcentreerd gedrag vertonen?

 • Prikkelbaar en een veel te kort lontje hebben?

 • Erg onzeker of faalangstig zijn?

 • Moeilijk aansluiting vinden met andere kinderen in de klas?

 • Onderpresteren: er komt niet uit wat erin zit?

Dit uiteenlopende gedrag kan allemaal een uitingsvorm zijn van een hoog gevoelig kind dat overbelast is of zich erg onzeker voelt! En het gaat om meer kinderen dan je denkt! Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gemiddeld één op de vijf kinderen hoog sensitief is. In een klas met 25 leerlingen hebben dus zeker 5 kinderen een heel fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor zintuiglijke indrukken uitvergroot ervaren worden. Een eigenschap die prachtige kanten heeft en tegelijkertijd ook zo zijn uitdagingen kent, waaronder overprikkeling en onzekerheid. Hoe een kind uiting geeft aan deze uitdagingen, kan verschillen van heel druk, boos en/of en ongeconcentreerd gedrag tot in zichzelf terugtrekken. In alle gevallen zit het kind niet lekker in z'n vel en heeft het een negatief effect op zijn schoolprestaties en zelfvertrouwen. Met meer kennis over hoog sensitiviteit en hun voorkeur voor het visuele leersysteem kunnen we voorbij dit gedrag kijken naar de achterliggende behoeftes en daarop aansluiten. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en leidt tot betere schoolprestaties!

Onderwerpen
 • Hoog sensitivtieit | 2,5 uur
  - Wat is hoog sensitiviteit precies?
  - Hoe herken je hoog sensitieve kinderen in de klas?
  - Overprikkeling: het vroegtijdig herkennen en bijsturen/voorkomen
  - Onzekerheid /faalangst: hoe kan je bijdragen aan het versterken van het zelfvertrouwen van leerlingen
  - Tips & tools voor in de klas
 • Het visuele leersysteem (beelddenken) | 2,5 uur
  - Hoe werkt het visuele leersysteem (beelddenken)?
  - Hoe herken je een beelddenker en wat is het het verschil tussen taal- en beeldenken?
  - Tools om in de klas aan te sluiten op het visuele leersysteem
Deze cursus van 5 uur geeft veel inzicht en praktische handvatten om gevoelige en visueel ingestelde kinderen beter te begrijpen en begeleiden. Effect: meer plezier in de klas!

Desgewenst kunnen twee onderdelen (hoog sensitiviteit en beelddenken) ook afzonderlijk gegeven worden.

Wist je dat....

 • Hoog begaafde kinderen ook bijna altijd hoog sensitief zijn?
 • Cijfers uit een Europees rapport laten zien dat Nederland het hoogste percentage kinderen heeft met een officiële diagnose? En dat dr. Anna Bosman (Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen) stelt dat dat samenhangt met
  - het gebrek aan kennis over het feit dat zo'n 20% van de mensheid hoogsensitief is en dat daardoor ook soms verkeerd gediagnosticeerd wordt (lees hier meer daarover)?
  - het Nederlandse financieringsstelsel, dat zo ingericht is dat er alleen extra geld beschikbaar gesteld wordt voor kinderen als er een erkende diagnose is gesteld?
 • Kinderen die ADHD, ADD of een vorm van autisme (lijken te) hebben vaak ook de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem (beelddenken)?

Mogelijkheden

 • In company cursus. Wanneer: in onderling overleg. Als (onderdeel van een) studiedag.
 • Ouderavond workshop Doelgroep: ouders en leraren. Wanneer: in onderling overleg. Duur: in onderling overleg.
 • Open inschrijving. Wanneer: zie Agenda. Locatie: Amsterdam.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliska Bacher via info@eigentijdsekinderen.nl of 06-51048476.

Een aantal ervaringen van leerkrachten
"Voorheen was hoog sensitiviteit een 'vaag' begrip voor mij. Maar door de duidelijke uitleg en goede voorbeelden heb ik er nu een concreter beeld bij. Nu ik er meer kennis over heb, kan ik het in de klas eerder herkennen en meteen goed handelen. Verder ben ik me meer bewust van het feit dat er hoogsensitieve kinderen bestaan en dat zij anders kunnen reageren. Vooral dat bewustzijn vind ik waardevol. Ik merk dat ik ook bij nieuwe kinderen let op hun reacties en probeer daar op mijn beurt op de juiste manier op te reageren. Ook zijn bepaalde tips die je gegeven hebt zinvol voor meerdere kinderen." 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"De lezing heeft mij absoluut meer inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen en helpt mij bij het begeleiden van kinderen in de klas. Het laat ook zien dat kinderen over één kam scheren niet mag en kan. En dat we moeten gaan zoeken naar onderwijs waar iedereen zichzelf mag zijn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Deze mini-cursus heeft mij meer inzicht gegeven in hoog sensitieve kinderen. Met name over wat er fysiek gebeurt en welke benadering een hoog sensitief kind kan helpen. Ik denk dat we zelfs met hele simpele veranderingen (bv. de inrichting) meer tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van HSK. Leerkrachten moten in staat zijn te kunnen denken en handelen vanuit verschillen in kinderen. Dat gebeurt eerst vanuit begrijpen. En heeft deze mini-cursus mij gebracht!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"De lezing heeft mij zeer zeker aan het denken gezet! Het leert je anders te kijken naar kinderen. Zodat kinderen zichzelf mogen zijn en ook leren (aan de groep) hoe ieder kind zijn eigen plek heeft in de groep."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Op de PABO leer je wel over dys-dingen, maar amper over deze eigenschap. De lezing heeft mij veel geleerd: het erkennen naar de kinderen toe van gevoelen en benoemen van veranderingen, maar ook waar je mee bezig bent. Vooral het fysieke effect van hoog sensitief zijn, was een eye-opener voor mij."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Het belangrijkste effect is voor mij, dat ik na je workshop, meer bewuster ben gaan kijken naar de kids. Ik realiseerde me dat sommige kinderen erg gebaat zijn met even rustig bij me zitten en babbelen. Even uit de hectiek van de klas. Ik heb dan ook een aantal kids in de laatste schoolweken bewust uitgenodigd voor een gesprekje. Ook  ben ik me nu meer bewust van wanneer een kind overprikkeld is en wat ik dan kan bieden: rust, ruimte en aandacht. Het waardevolle was zeker ook om samen met mijn collega's de workshop te ervaren en ieders gevoelens en reacties te zien en horen!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Alhoewel ik al het één en ander afwist over hoog sensitiviteit hebben de goede uitleg en vele voorbeelden mij nog meer kennis en helderheid gebracht over dit onderwerp. Het zorgt voor meer begrip. Ook de tips waren heel nuttig!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ik heb meer bewustwording gekregen over hoe je om moet gaan met gevoelige kinderen, in hoe zij denken en handelen. Het was heel interessant, ga zo door!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"De lezing gaf veel achtergrondinformatie en tips, waardoor ik gedragingen en reacties nu beter kan begrijpen. Je gaf ook veel bruikbare tips die ik als leerkracht kan inzetten. "

Meer info
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliska Bacher via info@eigentijdsekinderen.nl
of 06-51048476.

Naar boven

 

Training Coach 'Eigentijdse Kinderen'
Lees hier meer over deze 5 daagse training voor een ieder die met eigentijdse, (hoog) sensitieve kinderen werkt of wil werken.

Naar boven

Home Juliska Bacher op LinkedIn
 
Contact
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book!

 
Voor profs: 5-daagse Training Coach Eigentijdse Kinderen!
Kan onder bepaalde voorwaarde ook met UWV scholingsvoucher gevolgd worden!
 
 
Aanbod voor ouders
- Begrijp hoog sensitieve kinderen
- Omgaan met BOOSheid
- Omgaan met ANGST/ZORGEN maken
- Communicatie met kids
- Beelddenken in beeld
- Consulten
- HSP begeleiding volwassenen
Aanbod voor kinderen
- Eigentijdse Kids begeleiding
- Ik leer anders+ training
Aanbod voor professionals
- Training Coach Eigentijdse Kinderen
- Mini-cursussen
 
Agenda
 
Inschrijven & contact
 
Coaches Eingentijdse Kinderen in Nederland
 
Ervaringen van ouders, kinderen en professionals
 
Test Hoogsensitiviteit
 
Tarieven
 
Algemene voorwaarden
 
Informatie over hoog sensitieve kinderen
 
Informatie over beelddenken
 
Hoog sensitieve baby's
 
Wetenschappelijk onderzoek
 
Nieuwsbrief
 
Blog
 
Wie is Juliska Bacher?
 
Missie
 
Links
 
Referenties
 
Inspirerende teksten 
 
Disclaimer
 
Ervaring pedagoog
"Ik heb erg genoten van je cursus. Je staat als een huis met veel kennis en passie. Mijn complimenten! Ik zal je zeker aanbevelen." Lees hier meer ervaringen.
 

Ervaringsverhaal: Boze voelsprieten

Lianne is 5 jaar en héél gevoelig. Ze heeft – zoals veel hoogsensitieve kinderen - moeite met drukte, harde geluiden en veranderingen. Dit uit zich in flinke driftbuien, die soms wel 2 uur kunnen aanhouden! Haar moeder Miriam ging op zoek naar antwoorden en vond deze bij de Eigentijdse Kids Begeleiding.
Mirjam: “We zien en enorme vooruitgang bij onze dochter. Vanaf het eerste consult is er een hele grote stijgende lijn!!”
Lees hier verder.

 

Moeder na volgen van mini-cursus ‘Begrijp hoog sensitieve kinderen’:
“Erg veel dank voor de heldere, prettige en superinteressante presentatie! Zoals je kon zien, werd voor mij opeens heel veel duidelijk. Mijn man en ik hebben dit weekend heel veel gepraat, gehuild en plannen gemaakt hoe we onze dochter beter kunnen begeleiden in haar tocht door het leven. Daarbij heb ik heel erg veel gehad aan jouw supergoed opgebouwde presentatie. Nogmaals vreselijk veel dank!”

 
Tag Cloud
AD(H)D  anders leren  autisme  automatiseren  baby  beelddenken  BOOS CITO toetsen Communicatie cursussen docent  dyslexie emotiekaarten ervaringen faalangst foutief diagnosticeren hersenen hoogbegaafd hooggevoelig hoogsensitief  HSK HSP Hoog sensitieve volwassenen kenmerken  klas  Kwaliteiten leerkracht leren lezen meervoudige intelligentie onzeker Overprikkeling PESTEN rekenen school slapen taal  test  tijd  verhalen wetenschap ZELFVERTROUWEN zorgen maken