Home Voor ouders Voor kinderen Voor professionals Agenda Informatie Contact
 

Ik leer anders+ training voor beelddenkers

Herken jij een aantal van de volgende dingen bij jouw kind:

 • Moeite met concentreren: snel afgeleid
 • Nauwelijks tijdsbesef: moeite met plannen, moeilijk vooruit te branden zijn
 • Moeite met lezen: langzaam lezen, radend lezen, letters husselen, woorden overslaan
 • Moeite met spelling: fonetisch schrijven, letters spiegelen, spellingsregels wel kennen, maar niet kunnen toepassen
 • Moeite met rekenen: tafels niet geautomatiseerd krijgen, moeite met redactiesommen en klokkijken
 • Onzeker
 • Onrustig: moeite met stil zitten, veel wiebelen, druk hoofd
 • ‘Andere logica’: een verhaal kent geen kop noch staart, van de hak op de tak springen (associëren)

Dan heeft jouw kind mogelijk de voorkeur voor het visuele geheugensysteem en is het een beelddenker! De Ik leer anders+ training kan jouw kind dan helpen! Deze training maakt gebruik van de talenten van beelddenkers: het visualiseren en de holistische kijk (totaalbeeld). Tijdens de training leert de visuele leerling zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden, zodat het binnen HUN informatiesysteem past. Deze techniek leert het kind binnen gemiddeld 4 tot 5 sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in het geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.

Kinderen vanaf 5 jaar (t/m 100!) kunnen deze techniek aanleren. Niet alleen zullen de leerprestaties aanzienlijk verbeteren, maar het zelfvertrouwen van het kind zal groeien!

Direct resultaat
Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden, kan de leerling direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Lees hier een aantal ervaringen.

Waar staat de + voor in deze training?
De + verwijst ernaar dat training - naast het leren leren op een manier die aansluit bij visuele leerlingen - ook aandacht besteed aan het vergroten van het zelfinzicht &  zelfvertrouwen van het kind, het leren richten van je aandacht & bij jezelf blijven en het een terugkoppeling naar school, om de aandacht voor beelddenkers in het onderwijs te vergroten!

Inhoud van de training
De training is kortdurend, positief en altijd maatwerk. Het aantal afspraken en de onderwerpen stemmen we in onderling overleg af op het visuele kind. Gemiddeld bestaat de training uit 5 afspraken, waarbij vaak de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Zelfinzicht: begrijpen hoe je denkt en onthoudt, zodat je bewust gebruik kan maken van dit talent
 • Informatie op juiste manier ordenen en opslaan (beter onthouden)
 • Taal: het alfabet en spelling van woorden(dictee)
 • Lezen: lege woorden visueel opslaan, leesletters oefenen, lezen met de leespijl
 • Cijfers: cijferveld, tafels en sommen automatiseren
 • Aandacht richten: bij jezelf en je werk blijven in klas

Na de Ik leer anders+ training kan er desgewenst een korte terugkoppeling naar school plaats vinden in de vorm van een klein verslag en mogelijkheden voor leerkrachten om hun kennis over beelddenken te vergroten.

Daarnaast kunnen er ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals:

 • Begrijpende lezen
 • Redactiesommen
 • Klokkijken (analoog en digitaal)
 • Concentratie vergroten
 • Breuken
 • Topografie
 • Werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking
 • Geschiedenis
 • Engels
 • Eigentijdse Kids Begeleiding: deze training kan ook gecombineerd worden met een stukje hoog sensitiviteits begeleiding
 • Etc.

Aan de hand van een intakeformulier wordt in onderling overleg bepaald welke onderwerpen aan bod komen en waar het accent van de training dient te liggen.

Kosten
Individuele training 'Ik leer anders' €65,00 per sessie van ongeveer een uur (exclusief het werkboek).

Juliska Bacher van Praktijk Eigentijdse Kinderen is gecertificeerd 'Ik leer anders' coach.

Meer informatie

Een aantal ervaringen met de Ik leer anders+ training
Marina (6 jaar) is een hoog gevoelig meisje dat overwegend in beelden denkt. De juf vindt dat het tempo van lezen omhoog moet en ziet dat ze nog vaak letters door elkaar husselt. Ook leest ze bijvoorbeeld 'fee', terwijl er 'elfje' staat.
Als haar ouders een mini-cursus over hoog sensitieve kinderen bijwonen, herkennen ze er veel van hun dochter in. Maar ook Erica, de moeder van Marina, ziet veel van zichzelf terug in zowel het hoog sensitieve als in het beelddenken! Omdat ze zelf zo goed weet hoe het is om je 'anders' te voelen op school, maakt ze een afspraak voor de 'Ik leer anders' begeleiding voor Marina.
In overleg bepalen we de onderwerpen en de frequentie van de afspraken, rekening houdend met de jonge leeftijd van Marina. Ook krijgen ze tips mee om Marina thuis op leuke en luchtige wijze te helpen.
Na elke afspraak merken ze vooruitgang! Na de eerste keer vertelt Erica dat ze duidelijk veranderingen ziet in de tekeningen die Marina zo graag maakt. Die zijn mooier en meer 3 dimensionaal. Ze heeft zelfs een tekenwedstrijd gewonnen! "Dat is geen toeval", zegt de Erica enthousiast. En dat klopt. Want tijdens de eerste afspraak hebben we het 'hoofd opgeruimd'. Dit zorgt voor meer rust, een betere focus en een heldere kijk, waardoor haar ruimtelijke inzicht beter tot zijn recht komt.
Bij de volgende afspraak vertellen ze over de vooruitgang bij het schrijven. Geen gespiegelde letters meer! En trots laat Marina de twee boekjes zien, die ze (correct) geschreven heeft!
Bij de vierde en laatste afspraak besteden we aandacht aan het rekenen. Marina reageert enthousiast en maakt spontaan een boekje over de 'verliefde vriendjes van 10'. Ook vertelt ze dat ze op school een toets gehad hebben en dat ze de op één na beste was!
Op school merkt de juf ook significante vooruitgang bij het lezen en schrijven. Hierdoor staat ze meer open voor tips voor visuele leerlingen. Ze geeft Marina ook een betere plek in de klas, waardoor ze een meer overzicht heeft en minder snel afgeleid wordt.
Erica vat hun ervaring als volgt samen:
"Deze training heeft Marina heel goed geholpen! Juliska weet kinderen heel erg op hun gemak te stellen. Marina ging dus ook altijd met plezier naar haar toe. Op school gaat het veel beter en ik zie ook dat Marina meer zelfvertrouwen heeft gekregen en zich nu 'steviger' voelt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Louise, moeder van de 9-jarige Anna: "Anna was al vanaf baby heel onrustig en wisselend in haar stemmingen. Ze kan heel uitbundig zijn, maar ook erg somber. Sinds 1,5 jaar heeft ze veel moeite met inslapen en op school gaat ze met spelling en rekenen steeds meer achteruit. Ze heeft ook weinig zelfvertrouwen. Na veel google-en kwam ik uit op de website van ‘Praktijk Eigentijdse kinderen’. Wat een herkenning! Ik heb de twee vragenlijsten in gevuld en weet het nu wel zeker: Anna is hoog sensitief en beelddenker! Hoe kunnen we haar helpen?”
Eigentijdse Kids Begeleiding: Fysieke focus
We hebben bij Anna eerst aandacht besteed aan lichamelijke focus, oftewel lichaamsbewustwording. Hoog sensitieve kinderen versmelten zo makkelijk met hun omgeving, dat het heel belangrijk is dat ze zich bewust worden van hun eigen fysieke lichaam, wie zij zelf zijn en wat het betekent om hoog sensitief te zijn. Louise: ““Anna was erg onrustig, snel boos en kon zich niet ontspannen. Bij Juliska heeft ze geleerd met haar gevoel om te gaan, waardoor de spanning zich minder opstapelt en ze zich makkelijker kan loslaten. En ze heeft zichzelf beter leren kennen. Ze weet nu wat het betekent om heel gevoelig te zijn en dat daar niets mis mee is. Met de oefeningen die ze geleerd heeft, kan ze nu ook makkelijker bij zichzelf blijven. Dit heeft haar minder onrust en meer ontspanning gebracht!”
Ik leer anders: Mentale focus
Toen Anna meer lichaamsbewustzijn had en lekkerder in haar vel zat, heeft ze met de visuele leermethode ‘Ik leer anders’ geleerd haar mentale aandacht te richten. In de eerste plaats heeft ze de beelden en herinneringen in haar hoofd gescheiden heeft van de lesstof, zodat ze minder associeert op school en zich makkelijker kan concentreren. Anna ervoer ook vaak veel verwarring en frustraties, omdat de talige en lineaire manier van lesgeven niet aansloot op haar manier van denken. Doordat zij zich nu weet van hoe haar hersenen werken, kan ze ook bewust profiteren van de vele voordelen die het beelddenken heeft. Louise: “Anna had weinig zelfvertrouwen op school, vooral door de problemen met rekenen en spelling. Na de eerste sessie was Anna meteen al reuze enthousiast! We zijn thuis aan de slag gegaan met het visueel opslaan van woordbeelden en de tafels. We hebben samen hard gewerkt om Anna’s achterstand in te lopen. Het resultaat is geweldig! Na 3 ‘Ik leer anders’ sessies is Anna bij de Cito toets voor spelling 10 maanden vooruit gegaan en bij rekenen 7 maanden! Anna weet nu dat ze op een andere manier wel goed kan leren!”
Combinatie van Eigentijdse Kids Begeleiding en Ik leer anders
Louise: “De combinatie van Eigentijdse Kids Begeleiding en Ik leer anders heeft Anna erg goed geholpen. Ze ging er graag naar toe en verliet de sessies altijd met een prettig en ontspannen gevoel. En omdat je er als ouder bij mag blijven, heb ik haar mijn dochter ook beter leren kennen. Ik begrijp nu beter wat het betekent om hoog sensitief te zijn en hoe beelddenken werkt. Dankzij de vele tips die we kregen tijdens de begeleiding en bij de mini-cursus die ik gevolgd heb, kan ik Anna nu beter helpen. Dochter blij, moeder blij!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roel is 9 jaar, vrolijk, gevoelig en heel creatief: hij heeft zijn eigen kamer ontworpen. Op school heeft hij vaak zijn werk niet af. De moeilijke sommen gaan best goed, maar met de eenvoudige rekenopdrachten heeft hij moeite. Ook topografie en spelling vindt hij lastig. En hij is onzeker. Roel is een beelddenker.

Bij zijn eerste bezoek voor de 'Ik leer anders' training komt Roel wat verlegen binnen. Als ik hem uitleg wat beelddenken is en wat de vele voordelen ervan zijn, roept hij blij uit "Dat heb ik ook!". Een stukje inzicht in zijn eigen manier van denken en erkenning zorgen er meteen voor dat Roel rechtop gaat zitten en vol aandacht is.
Het eerste wat we doen, is zijn hoofd 'opruimen'. Daar schikt hij even van. "Maar de plaatjes moeten wel blijven, hoor!" zegt Roel. Natuurlijk. Maar ze krijgen een aparte plek. Net zoals de lesstof voor taal en lezen en die voor rekenen een eigen plek krijgen. Zodat je je tijdens schoolwerk beter kan concentreren en minder snel afgeleid wordt.
Meteen na de eerste afspraak merkt Roel al vooruitgang! Hij heeft samen met zijn moeder de woorden van het dictee op de 'Ik leer anders' manier geoefend. En bingo! Hij had voor het eerst een 'goed' gehaald!
Bij de volgende bezoeken besteden we aandacht aan het rekenen. We beginnen bij het totaalbeeld (het honderdveld). Daarna gaan we verder met de tafels en het automatiseren van 'vriendengroepjes'. Dat vind hij niet alleen heel handig, maar ook erg leuk om te doen! Ook werken we aan minsommen met grotere getallen. Roel had daar zelf een complexe strategie voor bedacht - creatief als hij is -, omdat hij niets kon met de aanpak die hij op school aangereikt had gekregen. Dat kan eenvoudiger!
Roel gaat met sprongen vooruit op school: minder spellingfouten, het lezen gaat vloeiender en bijna foutloos en hij krijgt geen hoofdpijn meer bij rekenen! Zijn moeder geeft aan dat ook de positieve benadering veel uit maakt. In plaats van 'fout' te zeggen, hebben we het over "het staat niet goed in je hoofd". En dan heb je ook meteen de oplossing te pakken: even goed in het hoofd zetten!
Twee weken na zijn laatste bezoek mailt Roel's moeder mij nog een succesverhaal:
"We zijn afgelopen week begonnen met het leren van de topo-toets. We hebben de werkwijze van jou toegepast. We hebben 3 x geoefend, maximaal 15 minuten per keer. Alle plaatsnamen zitten er nu in. Maar het belangrijkste is dat hij het een leuk werkje vond! Hij kwam vrijdag vol zelfvertrouwen de klas uit. Ze hadden klassikaal topo geoefend. Hij kende ze allemaal! Wat was hij blij!"
En deze positieve verandering zet zich voort. Een paar maanden later vertelt Roel's moeder:
"We merken dat Roel rustiger is geworden. Hij slaapt veel beter, is meer uitgerust en zit beter in zijn vel. Hij was altijd al een vrolijk en opgewekt kind, maar zijn onzekerheden staan hem nu niet meer zo in de weg. Dat is fijn voor hem! Op school gaat het heel goed. Vandaag heeft hij zijn spreekbeurt gehad. Het is erg goed gegaan. Zowel de voorbereiding als de uitvoering! Iedereen blij!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rianne (10 jaar) haalt op school hoge cijfers, maar heeft niet echt door hoe goed ze het doet. Ze heeft over het algemeen weinig zelfvertrouwen en veel bevestiging nodig. Zelf zegt ze vaak last te hebben van een druk hoofd. Uit een EEG kwam naar voren dat Rianne auditief erg slecht was, maar visueel enorm sterk. Dit was voor haar moeder Karin reden om Rianne de Ik leer anders training te laten doen
Karin: ”Rianne ging met plezier naar de training en ze vond het absoluut fijn om inzicht te krijgen in haar manier van denken. Wij zien ook dat ze rustiger geworden is, minder snel boos wordt en meer dingen bespreekt of uitspreekt. Ze weet nu dat ze de dingen wel goed doet en is daardoor positiever geworden. Ik kan zeker zeggen dat door deze training haar zelfvertrouwen gegroeid is!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Filmpje van Agnes Oosterveen over 'Ik leer anders'

 

 

Home Juliska Bacher op LinkedIn
 
Contact
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en ontvang dit gratis e-book!

 
Voor profs: 5-daagse Training Coach Eigentijdse Kinderen!
Kan onder bepaalde voorwaarde ook met UWV scholingsvoucher gevolgd worden!
 
 
Aanbod voor ouders
- Begrijp hoog sensitieve kinderen
- Omgaan met BOOSheid
- Omgaan met ANGST/ZORGEN maken
- Communicatie met kids
- Beelddenken in beeld
- Consulten
- HSP begeleiding volwassenen
Aanbod voor kinderen
- Eigentijdse Kids begeleiding
- Ik leer anders+ training
Aanbod voor professionals
- Training Coach Eigentijdse Kinderen
- Mini-cursussen
 
Agenda
 
Inschrijven & contact
 
Coaches Eingentijdse Kinderen in Nederland
 
Ervaringen van ouders, kinderen en professionals
 
Test Hoogsensitiviteit
 
Tarieven
 
Algemene voorwaarden
 
Informatie over hoog sensitieve kinderen
 
Informatie over beelddenken
 
Hoog sensitieve baby's
 
Wetenschappelijk onderzoek
 
Nieuwsbrief
 
Blog
 
Wie is Juliska Bacher?
 
Missie
 
Links
 
Referenties
 
Inspirerende teksten 
 
Disclaimer
 
Ervaring pedagoog
"Ik heb erg genoten van je cursus. Je staat als een huis met veel kennis en passie. Mijn complimenten! Ik zal je zeker aanbevelen." Lees hier meer ervaringen.
 

Ervaringsverhaal: Boze voelsprieten

Lianne is 5 jaar en héél gevoelig. Ze heeft – zoals veel hoogsensitieve kinderen - moeite met drukte, harde geluiden en veranderingen. Dit uit zich in flinke driftbuien, die soms wel 2 uur kunnen aanhouden! Haar moeder Miriam ging op zoek naar antwoorden en vond deze bij de Eigentijdse Kids Begeleiding.
Mirjam: “We zien en enorme vooruitgang bij onze dochter. Vanaf het eerste consult is er een hele grote stijgende lijn!!”
Lees hier verder.

 

Moeder na volgen van mini-cursus ‘Begrijp hoog sensitieve kinderen’:
“Erg veel dank voor de heldere, prettige en superinteressante presentatie! Zoals je kon zien, werd voor mij opeens heel veel duidelijk. Mijn man en ik hebben dit weekend heel veel gepraat, gehuild en plannen gemaakt hoe we onze dochter beter kunnen begeleiden in haar tocht door het leven. Daarbij heb ik heel erg veel gehad aan jouw supergoed opgebouwde presentatie. Nogmaals vreselijk veel dank!”

 
Tag Cloud
AD(H)D  anders leren  autisme  automatiseren  baby  beelddenken  BOOS CITO toetsen Communicatie cursussen docent  dyslexie emotiekaarten ervaringen faalangst foutief diagnosticeren hersenen hoogbegaafd hooggevoelig hoogsensitief  HSK HSP Hoog sensitieve volwassenen kenmerken  klas  Kwaliteiten leerkracht leren lezen meervoudige intelligentie onzeker Overprikkeling PESTEN rekenen school slapen taal  test  tijd  verhalen wetenschap ZELFVERTROUWEN zorgen maken